φυλακη • FULAKH • phulakē

Search: φυλακῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φυλακήφυλακήlexical form
φυλακῃ; φυλακηφυλακήφυλακ·ῃ; φυλακ·η(fem) dat sg; (fem) nom|voc sg

φυλακή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocφυλακη[GNT][LXX]φυλακ·η
Nom
Accφυλακην[GNT][LXX]φυλακ·ην
Datφυλακῃ[GNT][LXX]φυλακ·ῃ
Genφυλακης[GNT][LXX]φυλακ·ης
PlVocφυλακαιφυλακ·αι
Nom
Accφυλακας[GNT][LXX]φυλακ·ας
Datφυλακαις[GNT][LXX]φυλακ·αις
Genφυλακωνφυλακ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 01-Mar-2021 05:59:25 EST