φρονιμος • FRONIMOS • phronimos

Search: φρονιμον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φρονιμον; φρονιμον; φρονιμονφρόνιμοςφρονιμ·ον; φρονιμ·ον; φρονιμ·ονmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φρονιμονφρόνιμοςφρονιμ·ονmas acc sg
φρονιμονφρόνιμοςφρονιμ·ονfem acc sg
φρονιμονφρόνιμοςφρονιμ·ονneu nom|acc|voc sg

φρόνιμος (-η) -ον

Adjective (2-2-2 and 2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVocφρονιμαιφρονιμ·αι
Nom
Accφρονιμαςφρονιμ·ας
Datφρονιμαιςφρονιμ·αις
Gen
2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφρονιμεφρονιμ·ε
Nomφρονιμος[GNT][LXX]φρονιμ·ος
Accφρονιμον[LXX]φρονιμ·ον
Datφρονιμῳ[GNT][LXX]φρονιμ·ῳ
Genφρονιμου[LXX]φρονιμ·ου
PlVocφρονιμοι[GNT]φρονιμαφρονιμ·οιφρονιμ·α
Nom
Accφρονιμους[LXX]φρονιμ·ους
Datφρονιμοις[GNT][LXX]φρονιμ·οις
Genφρονιμων[LXX]φρονιμ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 06:38:27 EST