φραγελλοω • FRAGELLOW • phragelloō

Search: φραγελλωσας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φραγελλωσαςφραγελλόωφραγελλω·σα[ντ]·ς1aor act ptcp mas nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φραγελλωσαςφραγελλόωφραγελλω·σα[ντ]·ς1aor act ptcp mas nom|voc sg

φραγελλόω (-, -, φραγελλω·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεφραγελλωσαε·φραγελλω·σαεφραγελλωσαμηνε·φραγελλω·σαμην
2ndεφραγελλωσαςε·φραγελλω·σαςεφραγελλωσωε·φραγελλω·σω
3rdεφραγελλωσεν, εφραγελλωσεε·φραγελλω·σε(ν)εφραγελλωσατοε·φραγελλω·σατο
Pl1stεφραγελλωσαμενε·φραγελλω·σαμενεφραγελλωσαμεθαε·φραγελλω·σαμεθα
2ndεφραγελλωσατεε·φραγελλω·σατεεφραγελλωσασθεε·φραγελλω·σασθε
3rdεφραγελλωσανε·φραγελλω·σανεφραγελλωσαντοε·φραγελλω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφραγελλωσωφραγελλω·σωφραγελλωσωμαιφραγελλω·σωμαι
2ndφραγελλωσῃςφραγελλω·σῃςφραγελλωσῃφραγελλω·σῃ
3rdφραγελλωσῃφραγελλω·σῃφραγελλωσηταιφραγελλω·σηται
Pl1stφραγελλωσωμενφραγελλω·σωμενφραγελλωσωμεθαφραγελλω·σωμεθα
2ndφραγελλωσητεφραγελλω·σητεφραγελλωσησθεφραγελλω·σησθε
3rdφραγελλωσωσιν, φραγελλωσωσιφραγελλω·σωσι(ν)φραγελλωσωνταιφραγελλω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stφραγελλωσαιμιφραγελλω·σαιμιφραγελλωσαιμηνφραγελλω·σαιμην
2ndφραγελλωσαις, φραγελλωσειαςφραγελλω·σαις, φραγελλω·σειας classicalφραγελλωσαιοφραγελλω·σαιο
3rdφραγελλωσαι, φραγελλωσειεφραγελλω·σαι, φραγελλω·σειε classicalφραγελλωσαιτοφραγελλω·σαιτο
Pl1stφραγελλωσαιμενφραγελλω·σαιμενφραγελλωσαιμεθαφραγελλω·σαιμεθα
2ndφραγελλωσαιτεφραγελλω·σαιτεφραγελλωσαισθεφραγελλω·σαισθε
3rdφραγελλωσαιεν, φραγελλωσαισαν, φραγελλωσειαν, φραγελλωσειενφραγελλω·σαιεν, φραγελλω·σαισαν alt, φραγελλω·σειαν classical, φραγελλω·σειεν classicalφραγελλωσαιντοφραγελλω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndφραγελλωσονφραγελλω·σονφραγελλωσαιφραγελλω·σαι
3rdφραγελλωσατωφραγελλω·σατωφραγελλωσασθωφραγελλω·σασθω
Pl1st
2ndφραγελλωσατεφραγελλω·σατεφραγελλωσασθεφραγελλω·σασθε
3rdφραγελλωσατωσαν, φραγελλωσαντωνφραγελλω·σατωσαν, φραγελλω·σαντων classicalφραγελλωσασθωσαν, φραγελλωσασθωνφραγελλω·σασθωσαν, φραγελλω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
φραγελλωσαι​φραγελλω·σαι​φραγελλωσασθαι​φραγελλω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφραγελλωσασαφραγελλωσας[GNT]φραγελλωσανφραγελλω·σασ·αφραγελλω·σα[ντ]·ςφραγελλω·σαν[τ]
Nom
Accφραγελλωσασανφραγελλωσανταφραγελλω·σασ·ανφραγελλω·σαντ·α
Datφραγελλωσασῃφραγελλωσαντιφραγελλω·σασ·ῃφραγελλω·σαντ·ι
Genφραγελλωσασηςφραγελλωσαντοςφραγελλω·σασ·ηςφραγελλω·σαντ·ος
PlVocφραγελλωσασαιφραγελλωσαντεςφραγελλωσανταφραγελλω·σασ·αιφραγελλω·σαντ·εςφραγελλω·σαντ·α
Nom
Accφραγελλωσασαςφραγελλωσανταςφραγελλω·σασ·αςφραγελλω·σαντ·ας
Datφραγελλωσασαιςφραγελλωσασι, φραγελλωσασινφραγελλω·σασ·αιςφραγελλω·σα[ντ]·σι(ν)
Genφραγελλωσασωνφραγελλωσαντωνφραγελλω·σασ·ωνφραγελλω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφραγελλωσαμενηφραγελλωσαμενεφραγελλω·σαμεν·ηφραγελλω·σαμεν·ε
Nomφραγελλωσαμενοςφραγελλω·σαμεν·ος
Accφραγελλωσαμενηνφραγελλωσαμενονφραγελλω·σαμεν·ηνφραγελλω·σαμεν·ον
Datφραγελλωσαμενῃφραγελλωσαμενῳφραγελλω·σαμεν·ῃφραγελλω·σαμεν·ῳ
Genφραγελλωσαμενηςφραγελλωσαμενουφραγελλω·σαμεν·ηςφραγελλω·σαμεν·ου
PlVocφραγελλωσαμεναιφραγελλωσαμενοιφραγελλωσαμεναφραγελλω·σαμεν·αιφραγελλω·σαμεν·οιφραγελλω·σαμεν·α
Nom
Accφραγελλωσαμεναςφραγελλωσαμενουςφραγελλω·σαμεν·αςφραγελλω·σαμεν·ους
Datφραγελλωσαμεναιςφραγελλωσαμενοιςφραγελλω·σαμεν·αιςφραγελλω·σαμεν·οις
Genφραγελλωσαμενωνφραγελλωσαμενωνφραγελλω·σαμεν·ωνφραγελλω·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 28-Nov-2020 23:59:03 EST