φονευς • FONEUS • phoneus

Search: φονεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φονεις; φονειςφονεύςφον(ευ)·ας; φον(ευ)·ες(mas) acc pl; (mas) nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φονειςφονεύςφον(ευ)·ας(mas) acc pl
φονειςφονεύςφον(ευ)·ες(mas) nom|voc pl

φονεύς, -έως, ὁ

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocφονευφον(ευ)
Nomφονευς[GNT]φον(ευ)·ς
Accφονεα[GNT]φον(ευ)·α
Datφονειφον(ευ)·ι
Genφονεωςφον(ευ)·ος
PlVocφονεις[GNT]φον(ευ)·ες
Nom
Accφονεις[GNT]φον(ευ)·ας
Datφονευσι, φονευσιν[GNT]φον(ευ)·σι(ν), φον(ευ)·σι(ν)
Genφονεωνφον(ευ)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 14-Dec-2019 07:34:23 EST