φθαρτος • FQARTOS • phthartos

Search: φθαρτον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φθαρτον; φθαρτονφθαρτόςφθαρτ·ον; φθαρτ·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φθαρτονφθαρτόςφθαρτ·ονmas acc sg
φθαρτονφθαρτόςφθαρτ·ονneu nom|acc|voc sg

φθαρτός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφθαρτηφθαρτεφθαρτ·ηφθαρτ·ε
Nomφθαρτος[LXX]φθαρτ·ος
Accφθαρτηνφθαρτον[GNT][LXX]φθαρτ·ηνφθαρτ·ον
Datφθαρτῃφθαρτῳφθαρτ·ῃφθαρτ·ῳ
Genφθαρτης[GNT]φθαρτου[GNT]φθαρτ·ηςφθαρτ·ου
PlVocφθαρταιφθαρτοιφθαρταφθαρτ·αιφθαρτ·οιφθαρτ·α
Nom
Accφθαρταςφθαρτουςφθαρτ·αςφθαρτ·ους
Datφθαρταιςφθαρτοις[GNT]φθαρτ·αιςφθαρτ·οις
Genφθαρτωνφθαρτ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 04:40:12 EST