φαυλος • FAULOS • phaulos

Search: φαυλους

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φαυλουςφαῦλοςφαυλ·ουςmas acc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φαυλουςφαῦλοςφαυλ·ουςmas acc pl

φαῦλος -η -ον (cf. κακός)

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφαυληφαυλεφαυλ·ηφαυλ·ε
Nomφαυλος[LXX]φαυλ·ος
Accφαυληνφαυλον[GNT][LXX]φαυλ·ηνφαυλ·ον
Datφαυλῃ[LXX]φαυλῳφαυλ·ῃφαυλ·ῳ
Genφαυληςφαυλουφαυλ·ηςφαυλ·ου
PlVocφαυλαιφαυλοι[LXX]φαυλα[GNT][LXX]φαυλ·αιφαυλ·οιφαυλ·α
Nom
Accφαυλαςφαυλους[LXX]φαυλ·αςφαυλ·ους
Datφαυλαιςφαυλοιςφαυλ·αιςφαυλ·οις
Genφαυλωνφαυλ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 14:56:40 EST