φαραγξ • FARAGX FARAGC • pharanx

Search: φαραγγων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φαραγγωνφάραγξφαραγγ·ων(fem) gen pl

φάραγξ, -αγγος, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocφαραγξ[GNT][LXX]φαραγγ·ς
Nom
Accφαραγγα[LXX]φαραγγ·α
Datφαραγγι[LXX]φαραγγ·ι
Genφαραγγος[LXX]φαραγγ·ος
PlVocφαραγγες[LXX]φαραγγ·ες
Nom
Accφαραγγας[LXX]φαραγγ·ας
Datφαραγξι[LXX], φαραγξιν[LXX]φαραγγ·σι(ν)
Genφαραγγων[LXX]φαραγγ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 24-Jun-2021 20:07:26 EDT