φαρμακον • FARMAKON • pharmakon

Search: φαρμακοις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φαρμακοιςφάρμακονφαρμακ·οις(neu) dat pl
φαρμακοιςφάρμακοςφαρμακ·οις(mas) dat pl

φάρμακον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocφαρμακον[LXX]φαρμακ·ον
Nom
Acc
Datφαρμακῳφαρμακ·ῳ
Genφαρμακου[LXX]φαρμακ·ου
PlVocφαρμακα[LXX]φαρμακ·α
Nom
Acc
Datφαρμακοις[GNT][LXX]φαρμακ·οις
Genφαρμακων[GNT][LXX]φαρμακ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 05-Mar-2021 07:25:54 EST