φαρμακεια • FARMAKEIA • pharmakeia

Search: φαρμακειᾳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φαρμακείαφαρμακείαlexical form
φαρμακειᾳ; φαρμακειαφαρμακείαφαρμακει·ᾳ; φαρμακει·α(fem) dat sg; (fem) nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φαρμακειαφαρμακείαφαρμακει·α(fem) nom|voc sg
φαρμακειᾳφαρμακείαφαρμακει·ᾳ(fem) dat sg

φαρμακεία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocφαρμακεια[GNT]φαρμακει·α
Nom
Accφαρμακειανφαρμακει·αν
Datφαρμακειᾳ[GNT][LXX]φαρμακει·ᾳ
Genφαρμακειας[LXX]φαρμακει·ας
PlVocφαρμακειαιφαρμακει·αι
Nom
Accφαρμακειας[LXX]φαρμακει·ας
Datφαρμακειαις[LXX]φαρμακει·αις
Genφαρμακειων[GNT][LXX]φαρμακει·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 15:28:34 EST