φανερος • FANEROS • phaneros

Search: φανερα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φανερᾳ; φανερα; φανεραφανερόςφανερ·ᾳ; φανερ·α; φανερ·αfem dat sg; neu nom|acc|voc pl; fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φανεραφανερόςφανερ·αneu nom|acc|voc pl
φανεραφανερόςφανερ·αfem nom|voc sg
φανερᾳφανερόςφανερ·ᾳfem dat sg

φανερός -ά -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφανερα[GNT][LXX]φανερεφανερ·αφανερ·ε
Nomφανεροςφανερ·ος
Accφανεραν[LXX]φανερον[GNT][LXX]φανερ·ανφανερ·ον
Datφανερᾳφανερῳ[GNT]φανερ·ᾳφανερ·ῳ
Genφανεραςφανερουφανερ·αςφανερ·ου
PlVocφανεραιφανεροι[GNT][LXX]φανερα[GNT][LXX]φανερ·αιφανερ·οιφανερ·α
Nom
Accφανεραςφανερους[GNT]φανερ·αςφανερ·ους
Datφανεραιςφανεροιςφανερ·αιςφανερ·οις
Genφανερωνφανερ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 02:35:05 EST