φανερος • FANEROS • phaneros

Search: φανεροι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φανεροιφανερόςφανερ·οιmas nom|voc pl
φανεροι; φανεροι; φανεροι; φανεροι; φανεροι; φανεροιφανερόωφανερ(ο)·οι; φανερ(ο)·ει; φανερ(ο)·ῃ; φανερ(ο)·ῃ; φανερ(ο)·ει; φανερ(ο)·ῃpres act opt 3rd sg; pres act ind 3rd sg; pres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp ind 2nd sg classical; pres mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
φανεροιφανερόωφανερ(ο)·οιpres act opt 3rd sg
φανεροιφανερόωφανερ(ο)·ειpres act ind 3rd sg
φανεροιφανερόωφανερ(ο)·ῃpres act sub 3rd sg
φανεροιφανερόωφανερ(ο)·ῃpres mp ind 2nd sg
φανεροιφανερόωφανερ(ο)·ειpres mp ind 2nd sg classical
φανεροιφανερόωφανερ(ο)·ῃpres mp sub 2nd sg
φανεροιφανερόςφανερ·οιmas nom|voc pl

φανερός -ά -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocφανερα[GNT][LXX]φανερεφανερ·αφανερ·ε
Nomφανεροςφανερ·ος
Accφανεραν[LXX]φανερον[GNT][LXX]φανερ·ανφανερ·ον
Datφανερᾳφανερῳ[GNT]φανερ·ᾳφανερ·ῳ
Genφανεραςφανερουφανερ·αςφανερ·ου
PlVocφανεραιφανεροι[GNT][LXX]φανερα[GNT][LXX]φανερ·αιφανερ·οιφανερ·α
Nom
Accφανεραςφανερους[GNT]φανερ·αςφανερ·ους
Datφανεραιςφανεροιςφανερ·αιςφανερ·οις
Genφανερωνφανερ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 22:54:53 EST