τις • TIS • tis

Search: τινα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τινα; τινα; τινατὶς[2]τιν·α; τιν·α; τιν·αneu nom|acc pl; mas acc sg; fem acc sg
τινα; τινα; τινατίς[1]τιν·α; τιν·α; τιν·αneu nom|acc pl; mas acc sg; fem acc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τινατὶς[2]τιν·αneu nom|acc pl
τινατίς[1]τιν·αneu nom|acc pl
τινατὶς[2]τιν·αmas acc sg
τινατὶς[2]τιν·αfem acc sg
τινατίς[1]τιν·αmas acc sg
τινατίς[1]τιν·αfem acc sg

τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ

Quantifier (Indefinite Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomτις[GNT][LXX]τι[GNT][LXX]τι[ν]·ςτι[ν]
Accτινα[GNT][LXX]τιν·α
Datτινι[GNT][LXX]τιν·ι
Genτινος[GNT][LXX]τιν·ος
PlVoc
Nomτινες[GNT][LXX]τινα[GNT][LXX]τιν·εςτιν·α
Accτινας[GNT][LXX]τιν·ας
Datτισι, τισιν[GNT][LXX]τι[ν]·σι(ν), τι[ν]·σι(ν)
Genτινων[GNT][LXX]τιν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 27-Sep-2020 20:07:47 EDT