τιμιος • TIMIOS • timios

Search: τιμιον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τιμιον; τιμιοντίμιοςτιμι·ον; τιμι·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg

τίμιος -α -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτιμια[GNT][LXX]τιμιετιμι·ατιμι·ε
Nomτιμιος[GNT][LXX]τιμι·ος
Accτιμιαν[GNT]τιμιον[GNT][LXX]τιμι·αντιμι·ον
Datτιμιᾳτιμιῳ[GNT][LXX]τιμι·ᾳτιμι·ῳ
Genτιμιας[LXX]τιμιου[GNT][LXX]τιμι·αςτιμι·ου
PlVocτιμιαιτιμιοι[LXX]τιμια[GNT][LXX]τιμι·αιτιμι·οιτιμι·α
Nom
Accτιμιας[LXX]τιμιους[GNT][LXX]τιμι·αςτιμι·ους
Datτιμιαιςτιμιοις[LXX]τιμι·αιςτιμι·οις
Genτιμιων[LXX]τιμι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 13-Apr-2021 09:06:23 EDT