ταχος • TACOS TAXOS • tachos

Search: ταχει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ταχειτάχοςταχ(ε)·ι(neu) dat sg
ταχει; ταχειταχύςταχ(υ)·ι; ταχ(υ)·ιneu dat sg; mas dat sg

τάχο·ς, -ους, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocταχος[LXX]ταχ(ο)·ς
Nom
Acc
Datταχει[GNT][LXX]ταχ(ε)·ι
Genταχους[LXX]ταχ(ε)·ος
PlVocταχηταχ(ε)·α
Nom
Acc
Datταχεσι, ταχεσινταχ(ε)·σι(ν)
Genταχωνταχ(ε)·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 28-Feb-2021 16:26:02 EST