οδε • hODE • hode

Search: ταδε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ὅδεὅδεlexical form
ταδεὅδετ·α·δεneu nom|acc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ταδεὅδετ·α·δεneu nom|acc pl

ὅ·δε ἥ·δε τό·δε

Determiner (Demonstrative)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomηδε[LXX]οδε[LXX]τοδε[LXX][τ]·η·δε[τ]·ο[ς]·δετ·ο·δε
Accτηνδε[GNT][LXX]τονδε[LXX]τ·ην·δετ·ον·δε
Datτῃδε[GNT][LXX]τῳδετ·ῃ·δετ·ῳ·δε
Genτησδε[LXX]τουδε[LXX]τ·ησ·δετ·ου·δε
PlVoc
Nomαιδεοιδε[LXX]ταδε[GNT][LXX][τ]·αι·δε[τ]·οι·δετ·α·δε
Accτασδε[LXX]τουσδε[LXX]τ·ασ·δετ·ουσ·δε
Datταισδετοισδετ·αισ·δετ·οισ·δε
Genτωνδε[LXX]τ·ων·δε

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 31-Oct-2020 03:23:57 EDT