τυφλος • TUFLOS • tuphlos

Search: τυφλοι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τυφλοιτυφλόςτυφλ·οιmas nom|voc pl
τυφλοι; τυφλοι; τυφλοι; τυφλοι; τυφλοι; τυφλοιτυφλόωτυφλ(ο)·οι; τυφλ(ο)·ει; τυφλ(ο)·ῃ; τυφλ(ο)·ῃ; τυφλ(ο)·ει; τυφλ(ο)·ῃpres act opt 3rd sg; pres act ind 3rd sg; pres act sub 3rd sg; pres mp ind 2nd sg; pres mp ind 2nd sg classical; pres mp sub 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τυφλοιτυφλόωτυφλ(ο)·οιpres act opt 3rd sg
τυφλοιτυφλόωτυφλ(ο)·ειpres act ind 3rd sg
τυφλοιτυφλόωτυφλ(ο)·ῃpres act sub 3rd sg
τυφλοιτυφλόωτυφλ(ο)·ῃpres mp ind 2nd sg
τυφλοιτυφλόωτυφλ(ο)·ειpres mp ind 2nd sg classical
τυφλοιτυφλόωτυφλ(ο)·ῃpres mp sub 2nd sg
τυφλοιτυφλόςτυφλ·οιmas nom|voc pl

τυφλός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτυφλητυφλε[GNT]τυφλ·ητυφλ·ε
Nomτυφλος[GNT][LXX]τυφλ·ος
Accτυφληντυφλον[GNT][LXX]τυφλ·ηντυφλ·ον
Datτυφλῃτυφλῳ[GNT]τυφλ·ῃτυφλ·ῳ
Genτυφληςτυφλου[GNT][LXX]τυφλ·ηςτυφλ·ου
PlVocτυφλαιτυφλοι[GNT][LXX]τυφλατυφλ·αιτυφλ·οιτυφλ·α
Nom
Accτυφλαςτυφλους[GNT][LXX]τυφλ·αςτυφλ·ους
Datτυφλαιςτυφλοις[GNT][LXX]τυφλ·αιςτυφλ·οις
Genτυφλων[GNT][LXX]τυφλ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 09-Dec-2019 18:51:55 EST