Τυρος • TUROS • Turos

Search: τυρῳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τυρῳΤύροςτυρ·ῳ(fem) dat sg

Τύρος, -ου, ἡ

Noun (Fem. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocτυρετυρ·ε
Nomτυρος[LXX]τυρ·ος
Accτυρον[GNT][LXX]τυρ·ον
Datτυρῳ[GNT][LXX]τυρ·ῳ
Genτυρου[GNT][LXX]τυρ·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 01-Mar-2021 04:34:11 EST