Τυραννος • TURANNOS • Turannos

Search: τυραννου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τυραννουΤύραννος[2]τυρανν·ου(mas) gen sg
τυραννουτύραννος[1]τυρανν·ου(mas) gen sg

Τύραννος[2], -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocτυραννε[LXX]τυρανν·ε
Nomτυραννος[LXX]τυρανν·ος
Accτυραννον[LXX]τυρανν·ον
Datτυραννῳ[LXX]τυρανν·ῳ
Genτυραννου[GNT][LXX]τυρανν·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Jun-2021 22:50:48 EDT