τριβος • TRIBOS • tribos

Search: τριβοις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τριβοιςτρίβοςτριβ·οις(fem) dat pl
τριβοιςτρίβωτριβ·οιςpres act opt 2nd sg

τρίβος, -ου, ἡ

Noun (Fem. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocτριβετριβ·ε
Nomτριβος[LXX]τριβ·ος
Accτριβον[LXX]τριβ·ον
Datτριβῳ[LXX]τριβ·ῳ
Genτριβου[LXX]τριβ·ου
PlVocτριβοι[LXX]τριβ·οι
Nom
Accτριβους[GNT][LXX]τριβ·ους
Datτριβοις[LXX]τριβ·οις
Genτριβων[LXX]τριβ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 09:59:52 EDT