τραχυς • TRACUS TRAXUS • trachus

Search: τραχειας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τραχειας; τραχειαςτραχύςτραχει·ας; τραχει·αςfem acc pl; fem gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τραχειαςτραχύςτραχει·αςfem acc pl
τραχειαςτραχύςτραχει·αςfem gen sg

τραχύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως

Adjective (3-1-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-1-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτραχεια[LXX]τραχυτραχει·ατραχυ
Nomτραχυςτραχ(υ)·ς
Accτραχειαν[LXX]τραχυντραχει·αντραχ(υ)·ν
Datτραχειᾳτραχειτραχει·ᾳτραχ(υ)·ι
Genτραχειας[LXX]τραχεος, τραχεωςτραχει·αςτραχ(υ)·ος
PlVocτραχειαι[GNT]τραχεις[GNT]τραχεατραχει·αιτραχ(υ)·εςτραχ(υ)·α
Nom
Accτραχειας[LXX]τραχεις[GNT]τραχει·αςτραχ(υ)·ας
Datτραχειαιςτραχεσι, τραχεσιντραχει·αιςτραχ(υ)·σι(ν)
Genτραχειωντραχεωντραχει·ωντραχ(υ)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 03:31:50 EST