ο • hO • ho

Search: του

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
του; τουτ·ου; τ·ουneu gen sg; mas gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τουτ·ουneu gen sg
τουτ·ουmas gen sg

ὁ ἡ τό

Article (Definite)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomη[GNT][LXX]ο[GNT][LXX]το[GNT][LXX][τ]·η[τ]·ο[ς]τ·ο
Accτην[GNT][LXX]τον[GNT][LXX]τ·ηντ·ον
Datτῃ[GNT][LXX]τῳ[GNT][LXX]τ·ῃτ·ῳ
Genτης[GNT][LXX]του[GNT][LXX]τ·ηςτ·ου
PlVoc
Nomαι[GNT][LXX]οι[GNT][LXX]τα[GNT][LXX][τ]·αι[τ]·οιτ·α
Accτας[GNT][LXX]τους[GNT][LXX]τ·αςτ·ους
Datταις[GNT][LXX]τοις[GNT][LXX]τ·αιςτ·οις
Genτων[GNT][LXX]τ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 15-Sep-2019 14:48:22 EDT