τοσουτος • TOSOUTOS • tosoutos

Search: τοσουτῳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τοσουτῳ; τοσουτῳτοσοῦτοςτοσουτ·ῳ; τοσουτ·ῳneu dat sg; mas dat sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τοσουτῳτοσοῦτοςτοσουτ·ῳneu dat sg
τοσουτῳτοσοῦτοςτοσουτ·ῳmas dat sg

τοσ·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν)

Determiner (Demonstrative)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomτοσαυτη[LXX]τοσουτος[GNT]τοσουτο[GNT][LXX], τοσουτον[GNT][LXX]τοσαυτ·ητοσουτ·οςτοσουτ·ο(ν)
Accτοσαυτην[GNT]τοσουτον[GNT][LXX]τοσαυτ·ηντοσουτ·ον
Datτοσαυτῃτοσουτῳ[GNT][LXX]τοσαυτ·ῃτοσουτ·ῳ
Genτοσαυτης[LXX]τοσουτου[GNT]τοσαυτ·ηςτοσουτ·ου
PlVoc
Nomτοσαυταιτοσουτοι[GNT][LXX]τοσαυτα[GNT][LXX]τοσαυτ·αιτοσουτ·οιτοσαυτ·α
Accτοσαυταςτοσουτους[GNT]τοσαυτ·αςτοσουτ·ους
Datτοσαυταιςτοσουτοιςτοσαυτ·αιςτοσουτ·οις
Genτοσουτων[GNT][LXX]τοσουτ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 22-Nov-2019 18:32:24 EST