τις • TIS • tis

Search: τινων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τινων; τινων; τινωντὶς[2]τιν·ων; τιν·ων; τιν·ωνneu gen pl; mas gen pl; fem gen pl
τινων; τινων; τινωντίς[1]τιν·ων; τιν·ων; τιν·ωνneu gen pl; mas gen pl; fem gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τινωντὶς[2]τιν·ωνneu gen pl
τινωντὶς[2]τιν·ωνmas gen pl
τινωντὶς[2]τιν·ωνfem gen pl
τινωντίς[1]τιν·ωνneu gen pl
τινωντίς[1]τιν·ωνmas gen pl
τινωντίς[1]τιν·ωνfem gen pl

τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ

Quantifier (Indefinite Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomτις[GNT][LXX]τι[GNT][LXX]τι[ν]·ςτι[ν]
Accτινα[GNT][LXX]τιν·α
Datτινι[GNT][LXX]τιν·ι
Genτινος[GNT][LXX]τιν·ος
PlVoc
Nomτινες[GNT][LXX]τινα[GNT][LXX]τιν·εςτιν·α
Accτινας[GNT][LXX]τιν·ας
Datτισι, τισιν[GNT][LXX]τι[ν]·σι(ν), τι[ν]·σι(ν)
Genτινων[GNT][LXX]τιν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 07-Dec-2019 09:03:38 EST