τιμιωτερος • TIMIWTEROS • timiōteros

Search: τιμιωτερον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τιμιωτερον; τιμιωτεροντιμιώτεροςτιμιωτερ·ον; τιμιωτερ·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τιμιωτεροντιμιώτεροςτιμιωτερ·ονmas acc sg
τιμιωτεροντιμιώτεροςτιμιωτερ·ονneu nom|acc|voc sg

τιμιώ·τερος -α -ον (Comp. of τίμιος)

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτιμιωτερα[LXX]τιμιωτερετιμιωτερ·ατιμιωτερ·ε
Nomτιμιωτεροςτιμιωτερ·ος
Accτιμιωτεραντιμιωτερον[GNT]τιμιωτερ·αντιμιωτερ·ον
Datτιμιωτερᾳτιμιωτερῳτιμιωτερ·ᾳτιμιωτερ·ῳ
Genτιμιωτεραςτιμιωτερουτιμιωτερ·αςτιμιωτερ·ου
PlVocτιμιωτεραιτιμιωτεροιτιμιωτερα[LXX]τιμιωτερ·αιτιμιωτερ·οιτιμιωτερ·α
Nom
Accτιμιωτεραςτιμιωτερουςτιμιωτερ·αςτιμιωτερ·ους
Datτιμιωτεραιςτιμιωτεροιςτιμιωτερ·αιςτιμιωτερ·οις
Genτιμιωτερωντιμιωτερ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 05-Jul-2020 07:12:42 EDT