τετραπους • TETRAPOUS • tetrapous

Search: τετραποδα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τετραποδα; τετραποδα; τετραποδατετράπουςτετραποδ·α; τετραποδ·α; τετραποδ·αmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τετραποδατετράπουςτετραποδ·αmas acc sg
τετραποδατετράπουςτετραποδ·αfem acc sg
τετραποδατετράπουςτετραποδ·αneu nom|acc|voc pl

τετρά·πους -πουν, gen. sg. -ποδος

Adjective (3-3-3, irreg.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτετραπουςτετραπουν[LXX]irreg. τετραπ(ο)·ος (for τετραπο[δ]·ς)irreg. τετραπ(ο)·ον (for τετραπο[δ])
Nom
Accτετραποδα[GNT][LXX]τετραποδ·α
Datτετραποδι[LXX]τετραποδ·ι
Genτετραποδοςτετραποδ·ος
PlVocτετραποδεςτετραποδα[GNT][LXX]τετραποδ·εςτετραποδ·α
Nom
Accτετραποδαςτετραποδ·ας
Datτετραποσι, τετραποσιν[LXX]τετραπο[δ]·σι(ν), τετραπο[δ]·σι(ν)
Genτετραποδων[GNT][LXX]τετραποδ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 07-Jul-2020 13:44:09 EDT