τετραγωνος • TETRAGWNOS • tetragōnos

Search: τετραγωνον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τετραγωνον; τετραγωνον; τετραγωνοντετράγωνοςτετραγων·ον; τετραγων·ον; τετραγων·ονmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τετραγωνοντετράγωνοςτετραγων·ονmas acc sg
τετραγωνοντετράγωνοςτετραγων·ονfem acc sg
τετραγωνοντετράγωνοςτετραγων·ονneu nom|acc|voc sg

τετρά·γωνος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτετραγωνετετραγων·ε
Nomτετραγωνος[GNT]τετραγων·ος
Accτετραγωνον[LXX]τετραγων·ον
Datτετραγωνῳτετραγων·ῳ
Genτετραγωνουτετραγων·ου
PlVocτετραγωνοι[LXX]τετραγωνα[LXX]τετραγων·οιτετραγων·α
Nom
Accτετραγωνουςτετραγων·ους
Datτετραγωνοιςτετραγων·οις
Genτετραγωνων[LXX]τετραγων·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 02:16:10 EST