τεσσαρεσκαιδεκατος • TESSARESKAIDEKATOS • tessareskaidekatos

Search: τεσσαρεσκαιδεκατῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τεσσαρεσκαιδεκατῃ; τεσσαρεσκαιδεκατητεσσαρεσκαιδέκατοςτεσσαρεσκαιδεκατ·ῃ; τεσσαρεσκαιδεκατ·ηfem dat sg; fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τεσσαρεσκαιδεκατητεσσαρεσκαιδέκατοςτεσσαρεσκαιδεκατ·ηfem nom|voc sg
τεσσαρεσκαιδεκατῃτεσσαρεσκαιδέκατοςτεσσαρεσκαιδεκατ·ῃfem dat sg

τεσσαρεσ·και·δέκατος -η -ον

Quantifier (Ordinal Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτεσσαρεσκαιδεκατη[GNT]τεσσαρεσκαιδεκατετεσσαρεσκαιδεκατ·ητεσσαρεσκαιδεκατ·ε
Nomτεσσαρεσκαιδεκατος[LXX]τεσσαρεσκαιδεκατ·ος
Accτεσσαρεσκαιδεκατην[GNT][LXX]τεσσαρεσκαιδεκατοντεσσαρεσκαιδεκατ·ηντεσσαρεσκαιδεκατ·ον
Datτεσσαρεσκαιδεκατῃ[LXX]τεσσαρεσκαιδεκατῳ[LXX]τεσσαρεσκαιδεκατ·ῃτεσσαρεσκαιδεκατ·ῳ
Genτεσσαρεσκαιδεκατης[LXX]τεσσαρεσκαιδεκατου[LXX]τεσσαρεσκαιδεκατ·ηςτεσσαρεσκαιδεκατ·ου
PlVocτεσσαρεσκαιδεκαταιτεσσαρεσκαιδεκατοιτεσσαρεσκαιδεκατατεσσαρεσκαιδεκατ·αιτεσσαρεσκαιδεκατ·οιτεσσαρεσκαιδεκατ·α
Nom
Accτεσσαρεσκαιδεκαταςτεσσαρεσκαιδεκατουςτεσσαρεσκαιδεκατ·αςτεσσαρεσκαιδεκατ·ους
Datτεσσαρεσκαιδεκαταιςτεσσαρεσκαιδεκατοιςτεσσαρεσκαιδεκατ·αιςτεσσαρεσκαιδεκατ·οις
Genτεσσαρεσκαιδεκατωντεσσαρεσκαιδεκατ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 09-Jul-2020 23:16:20 EDT