τελειος • TELEIOS • teleios

Search: τελειας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τελειας; τελειαςτέλειοςτελει·ας; τελει·αςfem acc pl; fem gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
τελειαςτέλειοςτελει·αςfem acc pl
τελειαςτέλειοςτελει·αςfem gen sg

τέλειος -α -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocτελεια[GNT][LXX]τελειετελει·ατελει·ε
Nomτελειος[GNT][LXX]τελει·ος
Accτελειαν[LXX]τελειον[GNT][LXX]τελει·αντελει·ον
Datτελειᾳ[LXX]τελειῳτελει·ᾳτελει·ῳ
Genτελειας[LXX]τελειου[LXX]τελει·αςτελει·ου
PlVocτελειαι[LXX]τελειοι[GNT]τελεια[GNT][LXX]τελει·αιτελει·οιτελει·α
Nom
Accτελειας[LXX]τελειουςτελει·αςτελει·ους
Datτελειαιςτελειοις[GNT][LXX]τελει·αιςτελει·οις
Genτελειων[GNT][LXX]τελει·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 20-Nov-2019 22:48:58 EST