ουτος • hOUTOS • houtos

Search: ταυτην

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ταυτηνοὗτοςταυτ·ηνfem acc sg

οὗτος αὕτη τοῦτο

Determiner (Demonstrative)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Pronoun
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nomαυτη[GNT][LXX]ουτος[GNT][LXX]τουτο[GNT][LXX], τουτ’[GNT][LXX][τ]αυτ·η[τ]ουτ·οςτουτ·ο, τουτ·ο
Accταυτην[GNT][LXX]τουτον[GNT][LXX]ταυτ·ηντουτ·ον
Datταυτῃ[GNT][LXX]τουτῳ[GNT][LXX]ταυτ·ῃτουτ·ῳ
Genταυτης[GNT][LXX]τουτου[GNT][LXX]ταυτ·ηςτουτ·ου
PlVoc
Nomαυται[GNT][LXX]ουτοι[GNT][LXX]ταυτα[GNT][LXX], ταυτ’[LXX], ταυθ’[LXX][τ]αυτ·αι[τ]ουτ·οιταυτ·α
Accταυτας[GNT][LXX]τουτους[GNT][LXX]ταυτ·αςτουτ·ους
Datταυταις[GNT][LXX]τουτοις[GNT][LXX]ταυτ·αιςτουτ·οις
Genτουτων[GNT][LXX]τουτ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 12-May-2021 23:04:08 EDT