ταπεινοτερος • TAPEINOTEROS • tapeinoteros

Search: ταπεινοτερα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ταπεινοτερᾳ; ταπεινοτερα; ταπεινοτεραταπεινότεροςταπεινοτερ·ᾳ; ταπεινοτερ·α; ταπεινοτερ·αfem dat sg; neu nom|acc|voc pl; fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
ταπεινοτεραταπεινότεροςταπεινοτερ·αneu nom|acc|voc pl
ταπεινοτεραταπεινότεροςταπεινοτερ·αfem nom|voc sg
ταπεινοτερᾳταπεινότεροςταπεινοτερ·ᾳfem dat sg

ταπεινό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of ταπεινός)

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocταπεινοτερα[LXX]ταπεινοτερεταπεινοτερ·αταπεινοτερ·ε
Nomταπεινοτεροςταπεινοτερ·ος
Accταπεινοτερανταπεινοτερονταπεινοτερ·ανταπεινοτερ·ον
Datταπεινοτερᾳταπεινοτερῳταπεινοτερ·ᾳταπεινοτερ·ῳ
Genταπεινοτεραςταπεινοτερουταπεινοτερ·αςταπεινοτερ·ου
PlVocταπεινοτεραιταπεινοτεροιταπεινοτερα[LXX]ταπεινοτερ·αιταπεινοτερ·οιταπεινοτερ·α
Nom
Accταπεινοτεραςταπεινοτερουςταπεινοτερ·αςταπεινοτερ·ους
Datταπεινοτεραιςταπεινοτεροιςταπεινοτερ·αιςταπεινοτερ·οις
Genταπεινοτερωνταπεινοτερ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 20:47:25 EST