σιτος • SITOS • sitos

Search: σιτου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σιτουσῖτοςσιτ·ου(mas) gen sg

σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά

Noun (Mas. 2nd Decl. and Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσιτεσιτ·ε
Nomσιτος[LXX]σιτ·ος
Accσιτον[GNT][LXX]σιτ·ον
Datσιτῳ[LXX]σιτ·ῳ
Genσιτου[GNT][LXX]σιτ·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVocσιτα[GNT][LXX]σιτ·α
Nom
Acc
Datσιτοιςσιτ·οις
Genσιτων[LXX]σιτ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 08-Mar-2021 22:36:12 EST