σαρκινος • SARKINOS • sarkinos

Search: σαρκινον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σαρκινον; σαρκινονσάρκινοςσαρκιν·ον; σαρκιν·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σαρκινονσάρκινοςσαρκιν·ονmas acc sg
σαρκινονσάρκινοςσαρκιν·ονneu nom|acc|voc sg

σάρκινος -η -ον

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσαρκινη[LXX]σαρκινεσαρκιν·ησαρκιν·ε
Nomσαρκινος[GNT]σαρκιν·ος
Accσαρκινην[LXX]σαρκινον[LXX]σαρκιν·ηνσαρκιν·ον
Datσαρκινῃσαρκινῳσαρκιν·ῃσαρκιν·ῳ
Genσαρκινης[GNT]σαρκινουσαρκιν·ηςσαρκιν·ου
PlVocσαρκιναισαρκινοι[LXX]σαρκινασαρκιν·αισαρκιν·οισαρκιν·α
Nom
Accσαρκιναςσαρκινουςσαρκιν·αςσαρκιν·ους
Datσαρκιναις[GNT]σαρκινοις[GNT]σαρκιν·αιςσαρκιν·οις
Genσαρκινωνσαρκιν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 02:55:10 EST