σωτηρια • SWTHRIA • sōtēria

Search: σωτηριας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σωτηριαςσωτηρίασωτηρι·ας(fem) gen sg

σωτηρία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσωτηρια[GNT][LXX]σωτηρι·α
Nom
Accσωτηριαν[GNT][LXX]σωτηρι·αν
Datσωτηριᾳ[LXX]σωτηρι·ᾳ
Genσωτηριας[GNT][LXX]σωτηρι·ας
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Feb-2021 18:02:25 EST