σφραγις • SFRAGIS • sphragis

Search: σφραγιδων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σφραγιδωνσφραγίςσφραγιδ·ων(fem) gen pl

σφραγί[δ]ς, -ίδος, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσφραγισφραγι[δ]
Nomσφραγις[GNT][LXX]σφραγι[δ]·ς
Accσφραγιδα[GNT][LXX]σφραγιδ·α
Datσφραγιδι[LXX]σφραγιδ·ι
Genσφραγιδος[LXX]σφραγιδ·ος
PlVocσφραγιδες[LXX]σφραγιδ·ες
Nom
Accσφραγιδας[GNT][LXX]σφραγιδ·ας
Datσφραγισι, σφραγισιν[GNT][LXX]σφραγι[δ]·σι(ν), σφραγι[δ]·σι(ν)
Genσφραγιδων[GNT][LXX]σφραγιδ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 14-May-2021 06:45:58 EDT