συνειμι • SUNEIMI • suneimi

Search: συνοντα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνοντα; συνοντασύνειμι[1]συν·(εσ)·ο[υ]ντ·α; συν·(εσ)·ο[υ]ντ·αpres act ptcp mas acc sg; pres act ptcp neu nom|acc|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συνοντασύνειμι[1]συν·(εσ)·ο[υ]ντ·αpres act ptcp mas acc sg
συνοντασύνειμι[1]συν·(εσ)·ο[υ]ντ·αpres act ptcp neu nom|acc|voc pl

σύν·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. συν+(εσ)-/συν+(εσ)-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνειμισυν·(εσ)·^μι
2ndσυνεισυν·(εσ)·^ς
3rdσυνεστιν, συνεστισυν·(εσ)·^σι(ν)
Pl1stσυνεσμενσυν·(εσ)·μεν
2ndσυνεστεσυν·(εσ)·τε
3rdσυνεισιν, συνεισισυν·(εσ)·ασι(ν)

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνω[LXX]συν·(εσ)·ω
2ndσυνῃς[LXX]συν·(εσ)·ῃς
3rdσυνῃ[LXX]συν·(εσ)·ῃ
Pl1stσυνωμενσυν·(εσ)·ωμεν
2ndσυνητε[GNT][LXX]συν·(εσ)·ητε
3rdσυνωσιν[GNT][LXX], συνωσισυν·(εσ)·ωσι(ν), συν·(εσ)·ωσι(ν)

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνειηνσυν·(εσ)·ιην
2ndσυνειηςσυν·(εσ)·ιης
3rdσυνειησυν·(εσ)·ιη
Pl1stσυνειημεν, συνειμενσυν·(εσ)·ιημεν, συν·(εσ)·ιμεν classical
2ndσυνειητε, συνειτεσυν·(εσ)·ιητε, συν·(εσ)·ιτε classical
3rdσυνειησαν, συνειενσυν·(εσ)·ιησαν, συν·(εσ)·ιεν classical

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rdσυνοντων[GNT][LXX]συν·(εσ)·οντων (in addition to συν·(εσ)·[ν]των > συνεστων) classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυνισθισυν·(εσ)·θι
3rdσυνεστω[LXX]συν·(εσ)·τω
Pl1st
2ndσυνεστεσυν·(εσ)·τε
3rdσυνεστωσαν, συνεστωνσυν·(εσ)·τωσαν, συν·(εσ)·[ν]των classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συνενναι, συνειναι​συν·(εσ)·ναι, συν·(εσ)·εναι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυνουσασυνονσυν·(εσ)·ουσ·ασυν·(εσ)·ο[υ]ν[τ]
Nomσυνωνσυν·(εσ)·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυνουσανσυνοντα[LXX]συν·(εσ)·ουσ·ανσυν·(εσ)·ο[υ]ντ·α
Datσυνουσῃσυνοντισυν·(εσ)·ουσ·ῃσυν·(εσ)·ο[υ]ντ·ι
Genσυνουσης[LXX]συνοντοςσυν·(εσ)·ουσ·ηςσυν·(εσ)·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυνουσαισυνοντεςσυνοντα[LXX]συν·(εσ)·ουσ·αισυν·(εσ)·ο[υ]ντ·εςσυν·(εσ)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυνουσαςσυνονταςσυν·(εσ)·ουσ·αςσυν·(εσ)·ο[υ]ντ·ας
Datσυνουσαιςσυνουσι, συνουσιν[LXX]συν·(εσ)·ουσ·αιςσυν·(εσ)·ου[ντ]·σι(ν), συν·(εσ)·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυνουσωνσυνοντων[GNT][LXX]συν·(εσ)·ουσ·ωνσυν·(εσ)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυνησυν·ε·(ε[σ])·^νσυνημηνσυν·ε·(ε[σ])·μην
2ndσυνης, συνησθασυν·ε·(ε[σ])·^ς, συν·ε·(ε[σ])·^σθα classical
3rdσυνηνσυν·ε·(ε[σ])·^
Pl1stσυνημενσυν·ε·(ε[σ])·μενσυνημεθασυν·ε·(ε[σ])·μεθα
2ndσυνητε[GNT][LXX], συνηστεσυν·ε·(ε[σ])·τε, συν·ε·(εσ)·τε (in addition to συν·ε·(ε[σ])·τε > συνητε)
3rdσυνησαν[GNT]συν·ε·(ε[σ])·σαν

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 08-Jul-2020 21:09:42 EDT