συναποστελλω • SUNAPOSTELLW • sunapostellō

Search: συναποστελεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συναποστελειςσυναποστέλλωσυναπο·στελ(ε)·[σ]ειςfut act ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συναποστελειςσυναποστέλλωσυναπο·στελ(ε)·[σ]ειςfut act ind 2nd sg

συν·απο·στέλλω (-, συναπο+στελ(ε)·[σ]-, συναπο+στειλ·[σ]-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναποστελω[LXX]συναπο·στελ(ε)·[σ]ωσυναποστελουμαισυναπο·στελ(ε)·[σ]ομαι
2ndσυναποστελεις[LXX]συναπο·στελ(ε)·[σ]ειςσυναποστελῃ, συναποστελει, συναποστελεισαισυναπο·στελ(ε)·[σ]ῃ, συναπο·στελ(ε)·[σ]ει classical, συναπο·στελ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdσυναποστελεισυναπο·στελ(ε)·[σ]εισυναποστελειταισυναπο·στελ(ε)·[σ]εται
Pl1stσυναποστελουμενσυναπο·στελ(ε)·[σ]ομενσυναποστελουμεθασυναπο·στελ(ε)·[σ]ομεθα
2ndσυναποστελειτεσυναπο·στελ(ε)·[σ]ετεσυναποστελεισθεσυναπο·στελ(ε)·[σ]εσθε
3rdσυναποστελουσιν, συναποστελουσισυναπο·στελ(ε)·[σ]ουσι(ν)συναποστελουνταισυναπο·στελ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναποστελοιμισυναπο·στελ(ε)·[σ]οιμισυναποστελοιμηνσυναπο·στελ(ε)·[σ]οιμην
2ndσυναποστελοιςσυναπο·στελ(ε)·[σ]οιςσυναποστελοιοσυναπο·στελ(ε)·[σ]οιο
3rdσυναποστελοισυναπο·στελ(ε)·[σ]οισυναποστελοιτοσυναπο·στελ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stσυναποστελοιμενσυναπο·στελ(ε)·[σ]οιμενσυναποστελοιμεθασυναπο·στελ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndσυναποστελοιτεσυναπο·στελ(ε)·[σ]οιτεσυναποστελοισθεσυναπο·στελ(ε)·[σ]οισθε
3rdσυναποστελοιενσυναπο·στελ(ε)·[σ]οιενσυναποστελοιντοσυναπο·στελ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συναποστελειν​συναπο·στελ(ε)·[σ]ειν​συναποστελεισθαι​συναπο·στελ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναποστελουσασυναποστελουνσυναπο·στελ(ε)·[σ]ουσ·ασυναπο·στελ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomσυναποστελωνσυναπο·στελ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accσυναποστελουσανσυναποστελουντασυναπο·στελ(ε)·[σ]ουσ·ανσυναπο·στελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datσυναποστελουσῃσυναποστελουντισυναπο·στελ(ε)·[σ]ουσ·ῃσυναπο·στελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genσυναποστελουσηςσυναποστελουντοςσυναπο·στελ(ε)·[σ]ουσ·ηςσυναπο·στελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocσυναποστελουσαισυναποστελουντεςσυναποστελουντασυναπο·στελ(ε)·[σ]ουσ·αισυναπο·στελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςσυναπο·στελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυναποστελουσαςσυναποστελουνταςσυναπο·στελ(ε)·[σ]ουσ·αςσυναπο·στελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datσυναποστελουσαιςσυναποστελουσι, συναποστελουσινσυναπο·στελ(ε)·[σ]ουσ·αιςσυναπο·στελ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genσυναποστελουσωνσυναποστελουντωνσυναπο·στελ(ε)·[σ]ουσ·ωνσυναπο·στελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναποστελουμενησυναποστελουμενεσυναπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ησυναπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomσυναποστελουμενοςσυναπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accσυναποστελουμενηνσυναποστελουμενονσυναπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ηνσυναπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datσυναποστελουμενῃσυναποστελουμενῳσυναπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ῃσυναπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genσυναποστελουμενηςσυναποστελουμενουσυναπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ηςσυναπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocσυναποστελουμεναισυναποστελουμενοισυναποστελουμενασυναπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·αισυναπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·οισυναπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accσυναποστελουμεναςσυναποστελουμενουςσυναπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·αςσυναπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datσυναποστελουμεναιςσυναποστελουμενοιςσυναπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·αιςσυναπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genσυναποστελουμενωνσυναποστελουμενωνσυναπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ωνσυναπο·στελ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναπεστειλα[GNT]συναπο·ε·στειλ·[σ]ασυναπεστειλαμηνσυναπο·ε·στειλ·[σ]αμην
2ndσυναπεστειλαςσυναπο·ε·στειλ·[σ]αςσυναπεστειλωσυναπο·ε·στειλ·[σ]ω
3rdσυναπεστειλεν[LXX], συναπεστειλεσυναπο·ε·στειλ·[σ]ε(ν), συναπο·ε·στειλ·[σ]ε(ν)συναπεστειλατοσυναπο·ε·στειλ·[σ]ατο
Pl1stσυναπεστειλαμενσυναπο·ε·στειλ·[σ]αμενσυναπεστειλαμεθασυναπο·ε·στειλ·[σ]αμεθα
2ndσυναπεστειλατεσυναπο·ε·στειλ·[σ]ατεσυναπεστειλασθεσυναπο·ε·στειλ·[σ]ασθε
3rdσυναπεστειλανσυναπο·ε·στειλ·[σ]ανσυναπεστειλαντοσυναπο·ε·στειλ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναποστειλωσυναπο·στειλ·[σ]ωσυναποστειλωμαισυναπο·στειλ·[σ]ωμαι
2ndσυναποστειλῃςσυναπο·στειλ·[σ]ῃςσυναποστειλῃσυναπο·στειλ·[σ]ῃ
3rdσυναποστειλῃσυναπο·στειλ·[σ]ῃσυναποστειληταισυναπο·στειλ·[σ]ηται
Pl1stσυναποστειλωμενσυναπο·στειλ·[σ]ωμενσυναποστειλωμεθασυναπο·στειλ·[σ]ωμεθα
2ndσυναποστειλητεσυναπο·στειλ·[σ]ητεσυναποστειλησθεσυναπο·στειλ·[σ]ησθε
3rdσυναποστειλωσιν, συναποστειλωσισυναπο·στειλ·[σ]ωσι(ν)συναποστειλωνταισυναπο·στειλ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυναποστειλαιμισυναπο·στειλ·[σ]αιμισυναποστειλαιμηνσυναπο·στειλ·[σ]αιμην
2ndσυναποστειλαις, συναποστειλειαςσυναπο·στειλ·[σ]αις, συναπο·στειλ·[σ]ειας classicalσυναποστειλαιοσυναπο·στειλ·[σ]αιο
3rdσυναποστειλαι, συναποστειλειεσυναπο·στειλ·[σ]αι, συναπο·στειλ·[σ]ειε classicalσυναποστειλαιτοσυναπο·στειλ·[σ]αιτο
Pl1stσυναποστειλαιμενσυναπο·στειλ·[σ]αιμενσυναποστειλαιμεθασυναπο·στειλ·[σ]αιμεθα
2ndσυναποστειλαιτεσυναπο·στειλ·[σ]αιτεσυναποστειλαισθεσυναπο·στειλ·[σ]αισθε
3rdσυναποστειλαιεν, συναποστειλαισαν, συναποστειλειαν, συναποστειλειενσυναπο·στειλ·[σ]αιεν, συναπο·στειλ·[σ]αισαν alt, συναπο·στειλ·[σ]ειαν classical, συναπο·στειλ·[σ]ειεν classicalσυναποστειλαιντοσυναπο·στειλ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυναποστειλονσυναπο·στειλ·[σ]ονσυναποστειλαισυναπο·στειλ·[σ]αι
3rdσυναποστειλατωσυναπο·στειλ·[σ]ατωσυναποστειλασθωσυναπο·στειλ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndσυναποστειλατεσυναπο·στειλ·[σ]ατεσυναποστειλασθεσυναπο·στειλ·[σ]ασθε
3rdσυναποστειλατωσαν, συναποστειλαντωνσυναπο·στειλ·[σ]ατωσαν, συναπο·στειλ·[σ]αντων classicalσυναποστειλασθωσαν, συναποστειλασθωνσυναπο·στειλ·[σ]ασθωσαν, συναπο·στειλ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συναποστειλαι​συναπο·στειλ·[σ]αι​συναποστειλασθαι​συναπο·στειλ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναποστειλασασυναποστειλαςσυναποστειλανσυναπο·στειλ·[σ]ασ·ασυναπο·στειλ·[σ]α[ντ]·ςσυναπο·στειλ·[σ]αν[τ]
Nom
Accσυναποστειλασανσυναποστειλαντασυναπο·στειλ·[σ]ασ·ανσυναπο·στειλ·[σ]αντ·α
Datσυναποστειλασῃσυναποστειλαντισυναπο·στειλ·[σ]ασ·ῃσυναπο·στειλ·[σ]αντ·ι
Genσυναποστειλασηςσυναποστειλαντοςσυναπο·στειλ·[σ]ασ·ηςσυναπο·στειλ·[σ]αντ·ος
PlVocσυναποστειλασαισυναποστειλαντεςσυναποστειλαντασυναπο·στειλ·[σ]ασ·αισυναπο·στειλ·[σ]αντ·εςσυναπο·στειλ·[σ]αντ·α
Nom
Accσυναποστειλασαςσυναποστειλανταςσυναπο·στειλ·[σ]ασ·αςσυναπο·στειλ·[σ]αντ·ας
Datσυναποστειλασαιςσυναποστειλασι, συναποστειλασινσυναπο·στειλ·[σ]ασ·αιςσυναπο·στειλ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genσυναποστειλασωνσυναποστειλαντωνσυναπο·στειλ·[σ]ασ·ωνσυναπο·στειλ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυναποστειλαμενησυναποστειλαμενεσυναπο·στειλ·[σ]αμεν·ησυναπο·στειλ·[σ]αμεν·ε
Nomσυναποστειλαμενοςσυναπο·στειλ·[σ]αμεν·ος
Accσυναποστειλαμενηνσυναποστειλαμενονσυναπο·στειλ·[σ]αμεν·ηνσυναπο·στειλ·[σ]αμεν·ον
Datσυναποστειλαμενῃσυναποστειλαμενῳσυναπο·στειλ·[σ]αμεν·ῃσυναπο·στειλ·[σ]αμεν·ῳ
Genσυναποστειλαμενηςσυναποστειλαμενουσυναπο·στειλ·[σ]αμεν·ηςσυναπο·στειλ·[σ]αμεν·ου
PlVocσυναποστειλαμεναισυναποστειλαμενοισυναποστειλαμενασυναπο·στειλ·[σ]αμεν·αισυναπο·στειλ·[σ]αμεν·οισυναπο·στειλ·[σ]αμεν·α
Nom
Accσυναποστειλαμεναςσυναποστειλαμενουςσυναπο·στειλ·[σ]αμεν·αςσυναπο·στειλ·[σ]αμεν·ους
Datσυναποστειλαμεναιςσυναποστειλαμενοιςσυναπο·στειλ·[σ]αμεν·αιςσυναπο·στειλ·[σ]αμεν·οις
Genσυναποστειλαμενωνσυναποστειλαμενωνσυναπο·στειλ·[σ]αμεν·ωνσυναπο·στειλ·[σ]αμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 04:33:38 EST