συμπαρειμι • SUMPAREIMI • sumpareimi

Search: συμπαρουσα

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συμπαρουσασυμπάρειμι[1]συμπαρ·(εσ)·ουσ·αpres act ptcp fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συμπαρουσασυμπάρειμι[1]συμπαρ·(εσ)·ουσ·αpres act ptcp fem nom|voc sg

συμ·πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. συμπαρ+(εσ)-/συμπαρ+(εσ)-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπαρειμισυμπαρ·(εσ)·^μι
2ndσυμπαρεισυμπαρ·(εσ)·^ς
3rdσυμπαρεστιν, συμπαρεστισυμπαρ·(εσ)·^σι(ν)
Pl1stσυμπαρεσμενσυμπαρ·(εσ)·μεν
2ndσυμπαρεστεσυμπαρ·(εσ)·τε
3rdσυμπαρεισιν, συμπαρεισισυμπαρ·(εσ)·ασι(ν)

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπαρωσυμπαρ·(εσ)·ω
2ndσυμπαρῃςσυμπαρ·(εσ)·ῃς
3rdσυμπαρῃσυμπαρ·(εσ)·ῃ
Pl1stσυμπαρωμενσυμπαρ·(εσ)·ωμεν
2ndσυμπαρητεσυμπαρ·(εσ)·ητε
3rdσυμπαρωσιν, συμπαρωσισυμπαρ·(εσ)·ωσι(ν)

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπαρειηνσυμπαρ·(εσ)·ιην
2ndσυμπαρειηςσυμπαρ·(εσ)·ιης
3rdσυμπαρειησυμπαρ·(εσ)·ιη
Pl1stσυμπαρειημεν, συμπαρειμενσυμπαρ·(εσ)·ιημεν, συμπαρ·(εσ)·ιμεν classical
2ndσυμπαρειητε, συμπαρειτεσυμπαρ·(εσ)·ιητε, συμπαρ·(εσ)·ιτε classical
3rdσυμπαρειησαν, συμπαρειενσυμπαρ·(εσ)·ιησαν, συμπαρ·(εσ)·ιεν classical

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rdσυμπαροντωνσυμπαρ·(εσ)·οντων (in addition to συμπαρ·(εσ)·[ν]των > συμπαρεστων) classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυμπαρισθισυμπαρ·(εσ)·θι
3rdσυμπαρεστωσυμπαρ·(εσ)·τω
Pl1st
2ndσυμπαρεστεσυμπαρ·(εσ)·τε
3rdσυμπαρεστωσαν, συμπαρεστωνσυμπαρ·(εσ)·τωσαν, συμπαρ·(εσ)·[ν]των classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συμπαρενναι, συμπαρειναι​συμπαρ·(εσ)·ναι, συμπαρ·(εσ)·εναι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυμπαρουσα[LXX]συμπαρονσυμπαρ·(εσ)·ουσ·ασυμπαρ·(εσ)·ο[υ]ν[τ]
Nomσυμπαρωνσυμπαρ·(εσ)·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυμπαρουσανσυμπαροντασυμπαρ·(εσ)·ουσ·ανσυμπαρ·(εσ)·ο[υ]ντ·α
Datσυμπαρουσῃσυμπαροντισυμπαρ·(εσ)·ουσ·ῃσυμπαρ·(εσ)·ο[υ]ντ·ι
Genσυμπαρουσηςσυμπαροντοςσυμπαρ·(εσ)·ουσ·ηςσυμπαρ·(εσ)·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυμπαρουσαισυμπαροντες[GNT]συμπαροντασυμπαρ·(εσ)·ουσ·αισυμπαρ·(εσ)·ο[υ]ντ·εςσυμπαρ·(εσ)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυμπαρουσαςσυμπαρονταςσυμπαρ·(εσ)·ουσ·αςσυμπαρ·(εσ)·ο[υ]ντ·ας
Datσυμπαρουσαιςσυμπαρουσι, συμπαρουσινσυμπαρ·(εσ)·ουσ·αιςσυμπαρ·(εσ)·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυμπαρουσωνσυμπαροντωνσυμπαρ·(εσ)·ουσ·ωνσυμπαρ·(εσ)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυμπαρησυμπαρ·ε·(ε[σ])·^νσυμπαρημην[LXX]συμπαρ·ε·(ε[σ])·μην
2ndσυμπαρης, συμπαρησθασυμπαρ·ε·(ε[σ])·^ς, συμπαρ·ε·(ε[σ])·^σθα classical
3rdσυμπαρηνσυμπαρ·ε·(ε[σ])·^
Pl1stσυμπαρημενσυμπαρ·ε·(ε[σ])·μενσυμπαρημεθασυμπαρ·ε·(ε[σ])·μεθα
2ndσυμπαρητε, συμπαρηστεσυμπαρ·ε·(ε[σ])·τε, συμπαρ·ε·(εσ)·τε (in addition to συμπαρ·ε·(ε[σ])·τε > συμπαρητε)
3rdσυμπαρησανσυμπαρ·ε·(ε[σ])·σαν

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 17-Jan-2020 19:01:48 EST