συκοφαντεω • SUKOFANTEW • sukophanteō

Search: συκοφαντει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συκοφαντει; συκοφαντει; συκοφαντεισυκοφαντέωσυκοφαντ(ε)·ε; συκοφαντ(ε)·ει; συκοφαντ(ε)·ειpres act imp 2nd sg; pres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συκοφαντεισυκοφαντέωσυκοφαντ(ε)·εpres act imp 2nd sg
συκοφαντεισυκοφαντέωσυκοφαντ(ε)·ειpres act ind 3rd sg
συκοφαντεισυκοφαντέωσυκοφαντ(ε)·ειpres mp ind 2nd sg classical

συκο·φαντέω (συκοφαντ(ε)-, συκοφαντη·σ-, συκοφαντη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυκοφαντωσυκοφαντ(ε)·ωσυκοφαντουμαισυκοφαντ(ε)·ομαι
2ndσυκοφαντειςσυκοφαντ(ε)·ειςσυκοφαντῃ, συκοφαντει[LXX], συκοφαντεισαισυκοφαντ(ε)·ῃ, συκοφαντ(ε)·ει classical, συκοφαντ(ε)·εσαι alt
3rdσυκοφαντει[LXX]συκοφαντ(ε)·εισυκοφαντειταισυκοφαντ(ε)·εται
Pl1stσυκοφαντουμενσυκοφαντ(ε)·ομενσυκοφαντουμεθασυκοφαντ(ε)·ομεθα
2ndσυκοφαντειτεσυκοφαντ(ε)·ετεσυκοφαντεισθεσυκοφαντ(ε)·εσθε
3rdσυκοφαντουσιν, συκοφαντουσισυκοφαντ(ε)·ουσι(ν)συκοφαντουνταισυκοφαντ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυκοφαντωσυκοφαντ(ε)·ωσυκοφαντωμαισυκοφαντ(ε)·ωμαι
2ndσυκοφαντῃςσυκοφαντ(ε)·ῃςσυκοφαντῃσυκοφαντ(ε)·ῃ
3rdσυκοφαντῃσυκοφαντ(ε)·ῃσυκοφαντηταισυκοφαντ(ε)·ηται
Pl1stσυκοφαντωμενσυκοφαντ(ε)·ωμενσυκοφαντωμεθασυκοφαντ(ε)·ωμεθα
2ndσυκοφαντητεσυκοφαντ(ε)·ητεσυκοφαντησθεσυκοφαντ(ε)·ησθε
3rdσυκοφαντωσιν, συκοφαντωσισυκοφαντ(ε)·ωσι(ν)συκοφαντωνταισυκοφαντ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυκοφαντοιμισυκοφαντ(ε)·οιμισυκοφαντοιμηνσυκοφαντ(ε)·οιμην
2ndσυκοφαντοιςσυκοφαντ(ε)·οιςσυκοφαντοιοσυκοφαντ(ε)·οιο
3rdσυκοφαντοισυκοφαντ(ε)·οισυκοφαντοιτοσυκοφαντ(ε)·οιτο
Pl1stσυκοφαντοιμενσυκοφαντ(ε)·οιμενσυκοφαντοιμεθασυκοφαντ(ε)·οιμεθα
2ndσυκοφαντοιτεσυκοφαντ(ε)·οιτεσυκοφαντοισθεσυκοφαντ(ε)·οισθε
3rdσυκοφαντοιεν, συκοφαντοισανσυκοφαντ(ε)·οιεν, συκοφαντ(ε)·οισαν altσυκοφαντοιντοσυκοφαντ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυκοφαντει[LXX]συκοφαντ(ε)·εσυκοφαντουσυκοφαντ(ε)·ου
3rdσυκοφαντειτωσυκοφαντ(ε)·ετωσυκοφαντεισθωσυκοφαντ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndσυκοφαντειτεσυκοφαντ(ε)·ετεσυκοφαντεισθεσυκοφαντ(ε)·εσθε
3rdσυκοφαντειτωσαν, συκοφαντουντων[LXX]συκοφαντ(ε)·ετωσαν, συκοφαντ(ε)·οντων classicalσυκοφαντεισθωσαν, συκοφαντεισθωνσυκοφαντ(ε)·εσθωσαν, συκοφαντ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συκοφαντειν​συκοφαντ(ε)·ειν​συκοφαντεισθαι​συκοφαντ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυκοφαντουσασυκοφαντουνσυκοφαντ(ε)·ουσ·ασυκοφαντ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomσυκοφαντων[LXX]συκοφαντ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accσυκοφαντουσανσυκοφαντουντασυκοφαντ(ε)·ουσ·ανσυκοφαντ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datσυκοφαντουσῃσυκοφαντουντισυκοφαντ(ε)·ουσ·ῃσυκοφαντ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genσυκοφαντουσηςσυκοφαντουντοςσυκοφαντ(ε)·ουσ·ηςσυκοφαντ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocσυκοφαντουσαισυκοφαντουντεςσυκοφαντουντασυκοφαντ(ε)·ουσ·αισυκοφαντ(ε)·ο[υ]ντ·εςσυκοφαντ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accσυκοφαντουσαςσυκοφαντουνταςσυκοφαντ(ε)·ουσ·αςσυκοφαντ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datσυκοφαντουσαιςσυκοφαντουσι, συκοφαντουσινσυκοφαντ(ε)·ουσ·αιςσυκοφαντ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genσυκοφαντουσωνσυκοφαντουντων[LXX]συκοφαντ(ε)·ουσ·ωνσυκοφαντ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυκοφαντουμενησυκοφαντουμενεσυκοφαντ(ε)·ομεν·ησυκοφαντ(ε)·ομεν·ε
Nomσυκοφαντουμενοςσυκοφαντ(ε)·ομεν·ος
Accσυκοφαντουμενηνσυκοφαντουμενονσυκοφαντ(ε)·ομεν·ηνσυκοφαντ(ε)·ομεν·ον
Datσυκοφαντουμενῃσυκοφαντουμενῳσυκοφαντ(ε)·ομεν·ῃσυκοφαντ(ε)·ομεν·ῳ
Genσυκοφαντουμενηςσυκοφαντουμενουσυκοφαντ(ε)·ομεν·ηςσυκοφαντ(ε)·ομεν·ου
PlVocσυκοφαντουμεναισυκοφαντουμενοι[LXX]συκοφαντουμενασυκοφαντ(ε)·ομεν·αισυκοφαντ(ε)·ομεν·οισυκοφαντ(ε)·ομεν·α
Nom
Accσυκοφαντουμεναςσυκοφαντουμενουςσυκοφαντ(ε)·ομεν·αςσυκοφαντ(ε)·ομεν·ους
Datσυκοφαντουμεναιςσυκοφαντουμενοιςσυκοφαντ(ε)·ομεν·αιςσυκοφαντ(ε)·ομεν·οις
Genσυκοφαντουμενων[LXX]συκοφαντουμενων[LXX]συκοφαντ(ε)·ομεν·ωνσυκοφαντ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσυκοφαντουνε·συκοφαντ(ε)·ονεσυκοφαντουμηνε·συκοφαντ(ε)·ομην
2ndεσυκοφαντειςε·συκοφαντ(ε)·εςεσυκοφαντουε·συκοφαντ(ε)·ου
3rdεσυκοφαντειε·συκοφαντ(ε)·εεσυκοφαντειτοε·συκοφαντ(ε)·ετο
Pl1stεσυκοφαντουμενε·συκοφαντ(ε)·ομενεσυκοφαντουμεθαε·συκοφαντ(ε)·ομεθα
2ndεσυκοφαντειτεε·συκοφαντ(ε)·ετεεσυκοφαντεισθεε·συκοφαντ(ε)·εσθε
3rdεσυκοφαντουν, εσυκοφαντουσανε·συκοφαντ(ε)·ον, ε·συκοφαντ(ε)·οσαν altεσυκοφαντουντοε·συκοφαντ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυκοφαντησωσυκοφαντη·σωσυκοφαντησομαισυκοφαντη·σομαι
2ndσυκοφαντησειςσυκοφαντη·σειςσυκοφαντησῃ, συκοφαντησει[LXX], συκοφαντησεσαισυκοφαντη·σῃ, συκοφαντη·σει classical, συκοφαντη·σεσαι alt
3rdσυκοφαντησει[LXX]συκοφαντη·σεισυκοφαντησεταισυκοφαντη·σεται
Pl1stσυκοφαντησομενσυκοφαντη·σομενσυκοφαντησομεθασυκοφαντη·σομεθα
2ndσυκοφαντησετεσυκοφαντη·σετεσυκοφαντησεσθεσυκοφαντη·σεσθε
3rdσυκοφαντησουσιν, συκοφαντησουσισυκοφαντη·σουσι(ν)συκοφαντησονταισυκοφαντη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυκοφαντησοιμισυκοφαντη·σοιμισυκοφαντησοιμηνσυκοφαντη·σοιμην
2ndσυκοφαντησοιςσυκοφαντη·σοιςσυκοφαντησοιοσυκοφαντη·σοιο
3rdσυκοφαντησοισυκοφαντη·σοισυκοφαντησοιτοσυκοφαντη·σοιτο
Pl1stσυκοφαντησοιμενσυκοφαντη·σοιμενσυκοφαντησοιμεθασυκοφαντη·σοιμεθα
2ndσυκοφαντησοιτεσυκοφαντη·σοιτεσυκοφαντησοισθεσυκοφαντη·σοισθε
3rdσυκοφαντησοιενσυκοφαντη·σοιενσυκοφαντησοιντοσυκοφαντη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συκοφαντησειν​συκοφαντη·σειν​συκοφαντησεσθαι​συκοφαντη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυκοφαντησουσασυκοφαντησονσυκοφαντη·σουσ·ασυκοφαντη·σο[υ]ν[τ]
Nomσυκοφαντησωνσυκοφαντη·σο[υ]ν[τ]·^
Accσυκοφαντησουσανσυκοφαντησοντασυκοφαντη·σουσ·ανσυκοφαντη·σο[υ]ντ·α
Datσυκοφαντησουσῃσυκοφαντησοντισυκοφαντη·σουσ·ῃσυκοφαντη·σο[υ]ντ·ι
Genσυκοφαντησουσηςσυκοφαντησοντοςσυκοφαντη·σουσ·ηςσυκοφαντη·σο[υ]ντ·ος
PlVocσυκοφαντησουσαισυκοφαντησοντεςσυκοφαντησοντασυκοφαντη·σουσ·αισυκοφαντη·σο[υ]ντ·εςσυκοφαντη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accσυκοφαντησουσαςσυκοφαντησονταςσυκοφαντη·σουσ·αςσυκοφαντη·σο[υ]ντ·ας
Datσυκοφαντησουσαιςσυκοφαντησουσι, συκοφαντησουσινσυκοφαντη·σουσ·αιςσυκοφαντη·σου[ντ]·σι(ν)
Genσυκοφαντησουσωνσυκοφαντησοντωνσυκοφαντη·σουσ·ωνσυκοφαντη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυκοφαντησομενησυκοφαντησομενεσυκοφαντη·σομεν·ησυκοφαντη·σομεν·ε
Nomσυκοφαντησομενοςσυκοφαντη·σομεν·ος
Accσυκοφαντησομενηνσυκοφαντησομενονσυκοφαντη·σομεν·ηνσυκοφαντη·σομεν·ον
Datσυκοφαντησομενῃσυκοφαντησομενῳσυκοφαντη·σομεν·ῃσυκοφαντη·σομεν·ῳ
Genσυκοφαντησομενηςσυκοφαντησομενουσυκοφαντη·σομεν·ηςσυκοφαντη·σομεν·ου
PlVocσυκοφαντησομεναισυκοφαντησομενοισυκοφαντησομενασυκοφαντη·σομεν·αισυκοφαντη·σομεν·οισυκοφαντη·σομεν·α
Nom
Accσυκοφαντησομεναςσυκοφαντησομενουςσυκοφαντη·σομεν·αςσυκοφαντη·σομεν·ους
Datσυκοφαντησομεναιςσυκοφαντησομενοιςσυκοφαντη·σομεν·αιςσυκοφαντη·σομεν·οις
Genσυκοφαντησομενωνσυκοφαντησομενωνσυκοφαντη·σομεν·ωνσυκοφαντη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεσυκοφαντησα[GNT]ε·συκοφαντη·σαεσυκοφαντησαμηνε·συκοφαντη·σαμην
2ndεσυκοφαντησαςε·συκοφαντη·σαςεσυκοφαντησωε·συκοφαντη·σω
3rdεσυκοφαντησεν, εσυκοφαντησεε·συκοφαντη·σε(ν)εσυκοφαντησατοε·συκοφαντη·σατο
Pl1stεσυκοφαντησαμενε·συκοφαντη·σαμενεσυκοφαντησαμεθαε·συκοφαντη·σαμεθα
2ndεσυκοφαντησατεε·συκοφαντη·σατεεσυκοφαντησασθεε·συκοφαντη·σασθε
3rdεσυκοφαντησανε·συκοφαντη·σανεσυκοφαντησαντοε·συκοφαντη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυκοφαντησωσυκοφαντη·σωσυκοφαντησωμαισυκοφαντη·σωμαι
2ndσυκοφαντησῃςσυκοφαντη·σῃςσυκοφαντησῃσυκοφαντη·σῃ
3rdσυκοφαντησῃσυκοφαντη·σῃσυκοφαντησηταισυκοφαντη·σηται
Pl1stσυκοφαντησωμενσυκοφαντη·σωμενσυκοφαντησωμεθασυκοφαντη·σωμεθα
2ndσυκοφαντησητε[GNT]συκοφαντη·σητεσυκοφαντησησθεσυκοφαντη·σησθε
3rdσυκοφαντησωσιν, συκοφαντησωσισυκοφαντη·σωσι(ν)συκοφαντησωνταισυκοφαντη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stσυκοφαντησαιμισυκοφαντη·σαιμισυκοφαντησαιμηνσυκοφαντη·σαιμην
2ndσυκοφαντησαις, συκοφαντησειαςσυκοφαντη·σαις, συκοφαντη·σειας classicalσυκοφαντησαιοσυκοφαντη·σαιο
3rdσυκοφαντησαι[LXX], συκοφαντησειεσυκοφαντη·σαι, συκοφαντη·σειε classicalσυκοφαντησαιτοσυκοφαντη·σαιτο
Pl1stσυκοφαντησαιμενσυκοφαντη·σαιμενσυκοφαντησαιμεθασυκοφαντη·σαιμεθα
2ndσυκοφαντησαιτεσυκοφαντη·σαιτεσυκοφαντησαισθεσυκοφαντη·σαισθε
3rdσυκοφαντησαιεν, συκοφαντησαισαν, συκοφαντησειαν, συκοφαντησειενσυκοφαντη·σαιεν, συκοφαντη·σαισαν alt, συκοφαντη·σειαν classical, συκοφαντη·σειεν classicalσυκοφαντησαιντοσυκοφαντη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndσυκοφαντησονσυκοφαντη·σονσυκοφαντησαι[LXX]συκοφαντη·σαι
3rdσυκοφαντησατωσυκοφαντη·σατωσυκοφαντησασθωσυκοφαντη·σασθω
Pl1st
2ndσυκοφαντησατεσυκοφαντη·σατεσυκοφαντησασθεσυκοφαντη·σασθε
3rdσυκοφαντησατωσαν[LXX], συκοφαντησαντωνσυκοφαντη·σατωσαν, συκοφαντη·σαντων classicalσυκοφαντησασθωσαν, συκοφαντησασθωνσυκοφαντη·σασθωσαν, συκοφαντη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
συκοφαντησαι[LXX]​συκοφαντη·σαισυκοφαντησασθαι​συκοφαντη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυκοφαντησασασυκοφαντησαςσυκοφαντησανσυκοφαντη·σασ·ασυκοφαντη·σα[ντ]·ςσυκοφαντη·σαν[τ]
Nom
Accσυκοφαντησασανσυκοφαντησαντασυκοφαντη·σασ·ανσυκοφαντη·σαντ·α
Datσυκοφαντησασῃσυκοφαντησαντισυκοφαντη·σασ·ῃσυκοφαντη·σαντ·ι
Genσυκοφαντησασηςσυκοφαντησαντοςσυκοφαντη·σασ·ηςσυκοφαντη·σαντ·ος
PlVocσυκοφαντησασαισυκοφαντησαντεςσυκοφαντησαντασυκοφαντη·σασ·αισυκοφαντη·σαντ·εςσυκοφαντη·σαντ·α
Nom
Accσυκοφαντησασαςσυκοφαντησανταςσυκοφαντη·σασ·αςσυκοφαντη·σαντ·ας
Datσυκοφαντησασαιςσυκοφαντησασι, συκοφαντησασινσυκοφαντη·σασ·αιςσυκοφαντη·σα[ντ]·σι(ν)
Genσυκοφαντησασωνσυκοφαντησαντωνσυκοφαντη·σασ·ωνσυκοφαντη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσυκοφαντησαμενησυκοφαντησαμενεσυκοφαντη·σαμεν·ησυκοφαντη·σαμεν·ε
Nomσυκοφαντησαμενοςσυκοφαντη·σαμεν·ος
Accσυκοφαντησαμενηνσυκοφαντησαμενονσυκοφαντη·σαμεν·ηνσυκοφαντη·σαμεν·ον
Datσυκοφαντησαμενῃσυκοφαντησαμενῳσυκοφαντη·σαμεν·ῃσυκοφαντη·σαμεν·ῳ
Genσυκοφαντησαμενηςσυκοφαντησαμενουσυκοφαντη·σαμεν·ηςσυκοφαντη·σαμεν·ου
PlVocσυκοφαντησαμεναισυκοφαντησαμενοισυκοφαντησαμενασυκοφαντη·σαμεν·αισυκοφαντη·σαμεν·οισυκοφαντη·σαμεν·α
Nom
Accσυκοφαντησαμεναςσυκοφαντησαμενουςσυκοφαντη·σαμεν·αςσυκοφαντη·σαμεν·ους
Datσυκοφαντησαμεναιςσυκοφαντησαμενοιςσυκοφαντη·σαμεν·αιςσυκοφαντη·σαμεν·οις
Genσυκοφαντησαμενωνσυκοφαντησαμενωνσυκοφαντη·σαμεν·ωνσυκοφαντη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 00:43:02 EST