συγγενεια • SUGGENEIA • sungeneia

Search: συγγενειαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συγγενειανσυγγένειασυγγενει·αν(fem) acc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
συγγενειανσυγγένειασυγγενει·αν(fem) acc sg

συγ·γένεια, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσυγγενεια[LXX]συγγενει·α
Nom
Accσυγγενειαν[GNT][LXX]συγγενει·αν
Datσυγγενειᾳ[GNT][LXX]συγγενει·ᾳ
Genσυγγενειας[GNT][LXX]συγγενει·ας
PlVocσυγγενειαισυγγενει·αι
Nom
Accσυγγενειας[GNT][LXX]συγγενει·ας
Datσυγγενειαιςσυγγενει·αις
Genσυγγενειων[LXX]συγγενει·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 07-Dec-2019 03:40:02 EST