Στεφανος • STEFANOS • Stephanos

Search: στεφανος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
στεφανοςΣτέφανος[2]στεφαν·ος(mas) nom sg
στεφανοςστέφανος[1]στεφαν·ος(mas) nom sg
στέφανος[1]στέφανος[1]lexical form
Στέφανος[2]Στέφανος[2]lexical form

Στέφανος[2], -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocστεφανεστεφαν·ε
Nomστεφανος[GNT][LXX]στεφαν·ος
Accστεφανον[GNT][LXX]στεφαν·ον
Datστεφανῳ[GNT][LXX]στεφαν·ῳ
Genστεφανου[GNT][LXX]στεφαν·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Jun-2021 21:29:53 EDT