στρατια • STRATIA • stratia

Search: στρατιᾳ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
στρατιάστρατιάlexical form
στρατιᾳ; στρατιαστρατιάστρατι·ᾳ; στρατι·α(fem) dat sg; (fem) nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
στρατιαστρατιάστρατι·α(fem) nom|voc sg
στρατιᾳστρατιάστρατι·ᾳ(fem) dat sg

στρατιά, -ᾶς, ἡ (cf. στρατηγός)

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocστρατια[LXX]στρατι·α
Nom
Accστρατιαν[LXX]στρατι·αν
Datστρατιᾳ[GNT][LXX]στρατι·ᾳ
Genστρατιας[GNT][LXX]στρατι·ας
PlVocστρατιαι[LXX]στρατι·αι
Nom
Accστρατιας[GNT][LXX]στρατι·ας
Datστρατιαιςστρατι·αις
Genστρατιωνστρατι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 09-Dec-2019 22:03:08 EST