στρατευμα • STRATEUMA • strateuma

Search: στρατευμασιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
στρατευμασινστράτευμαστρατευμα[τ]·σι(ν)(neu) dat pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
στρατευμασινστράτευμαστρατευμα[τ]·σι(ν)(neu) dat pl

στράτευμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocστρατευμα[GNT][LXX]στρατευμα[τ]
Nom
Acc
Datστρατευματι[GNT]στρατευματ·ι
Genστρατευματος[GNT][LXX]στρατευματ·ος
PlVocστρατευματα[GNT]στρατευματ·α
Nom
Acc
Datστρατευμασι, στρατευμασιν[GNT][LXX]στρατευμα[τ]·σι(ν), στρατευμα[τ]·σι(ν)
Genστρατευματων[GNT][LXX]στρατευματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 15-Dec-2019 03:28:34 EST