στολη • STOLH • stolē

Search: στολῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
στολήστολήlexical form
στολῃ; στοληστολήστολ·ῃ; στολ·η(fem) dat sg; (fem) nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
στοληστολήστολ·η(fem) nom|voc sg
στολῃστολήστολ·ῃ(fem) dat sg

στολή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocστολη[GNT][LXX]στολ·η
Nom
Accστολην[GNT][LXX]στολ·ην
Datστολῃ[LXX]στολ·ῃ
Genστολης[LXX]στολ·ης
PlVocστολαι[LXX]στολ·αι
Nom
Accστολας[GNT][LXX]στολ·ας
Datστολαις[GNT][LXX]στολ·αις
Genστολωνστολ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 05:46:54 EST