στενος • STENOS • stenos

Search: στενης

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
στενηςστενόςστεν·ηςfem gen sg

στενός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστενη[GNT][LXX]στενεστεν·ηστεν·ε
Nomστενος[LXX]στεν·ος
Accστενην[LXX]στενον[LXX]στεν·ηνστεν·ον
Datστενῃ[LXX]στενῳ[LXX]στεν·ῃστεν·ῳ
Genστενης[GNT][LXX]στενουστεν·ηςστεν·ου
PlVocστεναιστενοιστενα[LXX]στεν·αιστεν·οιστεν·α
Nom
Accστεναςστενουςστεν·αςστεν·ους
Datστεναιςστενοις[LXX]στεν·αιςστεν·οις
Genστενων[LXX]στεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 16-Jan-2021 10:06:10 EST