στενος • STENOS • stenos

Search: στενον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
στενον; στενονστενόςστεν·ον; στεν·ονmas acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
στενονστενόςστεν·ονmas acc sg
στενονστενόςστεν·ονneu nom|acc|voc sg

στενός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστενη[GNT][LXX]στενεστεν·ηστεν·ε
Nomστενος[LXX]στεν·ος
Accστενην[LXX]στενον[LXX]στεν·ηνστεν·ον
Datστενῃ[LXX]στενῳ[LXX]στεν·ῃστεν·ῳ
Genστενης[GNT][LXX]στενουστεν·ηςστεν·ου
PlVocστεναιστενοιστενα[LXX]στεν·αιστεν·οιστεν·α
Nom
Accστεναςστενουςστεν·αςστεν·ους
Datστεναιςστενοις[LXX]στεν·αιςστεν·οις
Genστενων[LXX]στεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 23:08:01 EST