στενος • STENOS • stenos

Search: στενη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
στενῃ; στενηστενόςστεν·ῃ; στεν·ηfem dat sg; fem nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
στενηστενόςστεν·ηfem nom|voc sg
στενῃστενόςστεν·ῃfem dat sg

στενός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocστενη[GNT][LXX]στενεστεν·ηστεν·ε
Nomστενος[LXX]στεν·ος
Accστενην[LXX]στενον[LXX]στεν·ηνστεν·ον
Datστενῃ[LXX]στενῳ[LXX]στεν·ῃστεν·ῳ
Genστενης[GNT][LXX]στενουστεν·ηςστεν·ου
PlVocστεναιστενοιστενα[LXX]στεν·αιστεν·οιστεν·α
Nom
Accστεναςστενουςστεν·αςστεν·ους
Datστεναιςστενοις[LXX]στεν·αιςστεν·οις
Genστενων[LXX]στεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 18:55:02 EST