σποριμος • SPORIMOS • sporimos

Search: σποριμον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σποριμον; σποριμον; σποριμονσπόριμοςσποριμ·ον; σποριμ·ον; σποριμ·ονmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σποριμονσπόριμοςσποριμ·ονmas acc sg
σποριμονσπόριμοςσποριμ·ονfem acc sg
σποριμονσπόριμοςσποριμ·ονneu nom|acc|voc sg

σπόριμος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσποριμεσποριμ·ε
Nomσποριμοςσποριμ·ος
Accσποριμον[LXX]σποριμ·ον
Datσποριμῳσποριμ·ῳ
Genσποριμου[LXX]σποριμ·ου
PlVocσποριμοισποριμασποριμ·οισποριμ·α
Nom
Accσποριμουςσποριμ·ους
Datσποριμοιςσποριμ·οις
Genσποριμων[GNT]σποριμ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 23:51:17 EST