σοφος • SOFOS • sophos

Search: σοφου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σοφου; σοφουσοφόςσοφ·ου; σοφ·ουneu gen sg; mas gen sg

σοφός -ή -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσοφη[LXX]σοφεσοφ·ησοφ·ε
Nomσοφος[GNT][LXX]σοφ·ος
Accσοφην[LXX]σοφον[LXX]σοφ·ηνσοφ·ον
Datσοφῃσοφῳ[GNT][LXX]σοφ·ῃσοφ·ῳ
Genσοφης[LXX]σοφου[LXX]σοφ·ηςσοφ·ου
PlVocσοφαι[LXX]σοφοι[GNT][LXX]σοφα[LXX]σοφ·αισοφ·οισοφ·α
Nom
Accσοφας[LXX]σοφους[GNT][LXX]σοφ·αςσοφ·ους
Datσοφαιςσοφοις[GNT][LXX]σοφ·αιςσοφ·οις
Genσοφων[GNT][LXX]σοφ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 01-Mar-2021 04:16:05 EST