σκυθρωπος • SKUQRWPOS • skuthrōpos

Search: σκυθρωποι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σκυθρωποι; σκυθρωποισκυθρωπόςσκυθρωπ·οι; σκυθρωπ·οιmas nom|voc pl; fem nom|voc pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σκυθρωποισκυθρωπόςσκυθρωπ·οιmas nom|voc pl
σκυθρωποισκυθρωπόςσκυθρωπ·οιfem nom|voc pl

σκυθρωπός (-ή) -όν

Adjective (2-2-2 and 2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVocσκυθρωπαισκυθρωπ·αι
Nom
Accσκυθρωπαςσκυθρωπ·ας
Datσκυθρωπαιςσκυθρωπ·αις
Gen
2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκυθρωπεσκυθρωπ·ε
Nomσκυθρωποςσκυθρωπ·ος
Accσκυθρωπον[LXX]σκυθρωπ·ον
Datσκυθρωπῳσκυθρωπ·ῳ
Genσκυθρωπουσκυθρωπ·ου
PlVocσκυθρωποι[GNT]σκυθρωπα[LXX]σκυθρωπ·οισκυθρωπ·α
Nom
Accσκυθρωπουςσκυθρωπ·ους
Datσκυθρωποιςσκυθρωπ·οις
Genσκυθρωπωνσκυθρωπ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 07-Dec-2019 13:47:03 EST