σκολιος • SKOLIOS • skolios

Search: σκολιας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σκολιας; σκολιαςσκολιόςσκολι·ας; σκολι·αςfem acc pl; fem gen sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
σκολιαςσκολιόςσκολι·αςfem acc pl
σκολιαςσκολιόςσκολι·αςfem gen sg

σκολιός -ά -όν

Adjective (2-1-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocσκολια[GNT][LXX]σκολιεσκολι·ασκολι·ε
Nomσκολιος[LXX]σκολι·ος
Accσκολιανσκολιον[LXX]σκολι·ανσκολι·ον
Datσκολιᾳσκολιῳσκολι·ᾳσκολι·ῳ
Genσκολιας[GNT][LXX]σκολιουσκολι·αςσκολι·ου
PlVocσκολιαι[LXX]σκολιοι[LXX]σκολια[GNT][LXX]σκολι·αισκολι·οισκολι·α
Nom
Accσκολιας[GNT][LXX]σκολιους[LXX]σκολι·αςσκολι·ους
Datσκολιαις[LXX]σκολιοις[GNT]σκολι·αιςσκολι·οις
Genσκολιων[LXX]σκολι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 25-Jan-2020 14:30:49 EST